מושב מגדים נוסד בשנת 1949 על-ידי קבוצת עולים מצפון אפריקה.
שמו של המושב נלקח מספר שיר השירים: “שלחיך פרדס רימונים עם פרי מגדים כפרים עם נרדים”. מגדים הינו מושב עובדים של תנועת המושבים.
במושב מתגוררים כיום כ-900 תושבים. בחודש אוגוסט 1995, במסגרת הרחבה, הוקמה השכונה לבנים.
ענפי המשק העיקריים: גידולי שדה, מטעי בננות, לול וצאן. בשנים האחרונות התפתח במושב ענף התיירות הכולל בין היתר: צימרים, גלריות תמונות, תכשיטים ועוד.

map_no_people_700