noar_550
**טיול לסופרלנד בתאריך 13/10/14
לכיתות ד׳ – ח׳ בלבד..
עלות הטיול 100 ₪
סיום ההרשמה בתאריך 2.10.14
ההרשמה דרך אתר מירב !!
צריך למלא טופס מקוון וחוזרים אליכם !

להדפסת התוכנייה לחצו כאן


הפעילות לכיתות א-ג החלה ביום ראשון 14/9
כיתות א’ בשעה 17:00-18:00
כיתות ב-ג, בשעה 18:00-19:00

והפעילות לכיתות ד-ו החלה ביום שלישי 16/9
כיתות ד’ בשעה 17:00-18:00
כיתות ה’ 18:00-19:00
כיתות ו’ בשעה 19:00- 20:00
© 2014 Megadim | Made with love.
Top
Follow us: